وقتی اصلاح‌طلبان نمی توانند تفرقه خود را پنهان کنند/ آرمان: آقای عارف به جای انتقاد از روحانی، باید سپاسگزار او باشید!/ آفتاب یزد: انتقادهای روزنامه وابسته به آیت الله! مصداق گل بخودی است

وقتی اصلاح‌طلبان نمی توانند تفرقه خود را پنهان کنند/ آرمان: آقای عارف به جای انتقاد از روحانی، باید سپاسگزار او باشید!/ آفتاب یزد: انتقادهای روزنامه وابسته به آیت الله! مصداق گل بخودی است

گروه سیاسی-انتخابات: اختلافات میان اصلاح‌طلبان هر روز پر رنگ تر می شود. در شرایطی...

ادامه مطلب