نمی خواهم وارد بحث خیانت های خاتمی بشوم/ از برجام دفاع میکنم اما متن کامل آن را نخوانده ام/ حاضر نیستم به مجاهدین خلق بگویم منافقین چون منافق نیستند/ حمایت از مسیح علینژاد و کرباسچی؛ انتقاد از قاسم سلیمانی

نمی خواهم وارد بحث خیانت های خاتمی بشوم/ از برجام دفاع میکنم اما متن کامل آن را نخوانده ام/ حاضر نیستم به مجاهدین خلق بگویم منافقین چون منافق نیستند/ حمایت از مسیح علینژاد و کرباسچی؛ انتقاد از قاسم سلیمانی

گروه سیاسی – انتخابات: اولین قسمت از سلسله برنامه ” رو در رو” که با چهره های مختلف...

ادامه مطلب

Error message PDOException: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() (line 167 of /home/rajauser/domains/rajanews.com/public_html/includes/lock.inc). The website encountered an unexpected error. Please try again later.

ادامه مطلب

Error message PDOException: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() (line 167 of /home/rajauser/domains/rajanews.com/public_html/includes/lock.inc). The website encountered an unexpected error. Please try again later.

ادامه مطلب