یارانه دادن از سیاست به اقتصاد، کج‌فهمی نسبت به منافع ملی است/بسیاری از مسئولان با پنهان شدن پشت شعارهای حکومت علوی، ابتدایی‌ترین حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند/اگر دغدغه دین و خدمت دارند، ابتدا از رانت‌ها خارج شوند/به نام دین برای جیب خودشان کار می‎کنند

یارانه دادن از سیاست به اقتصاد، کج‌فهمی نسبت به منافع ملی است/بسیاری از مسئولان با پنهان شدن پشت شعارهای حکومت علوی، ابتدایی‌ترین حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند/اگر دغدغه دین و خدمت دارند، ابتدا از رانت‌ها خارج شوند/به نام دین برای جیب خودشان کار می‎کنند

انتخابات – گروه سیاسی: صراحت کلام سعید زیباکلام خیلی‎ها را دیشب شوکه کرد. استاد...

ادامه مطلب