اگر کسی کل ایران را فقط نیاوران وکل جهان را فقط امریکا بداند نمیتواند مشکلات را حل کند/ میخواهند کشور را به ۱۴۰ سال قبل در دوره قاجار برگردند که به طرف خارجی امید داشت/ در عمل تبدیل به گازانبر تهدیدات دشمن برای فشار بیشتر بر مردم شده اید!

اگر کسی کل ایران را فقط نیاوران وکل جهان را فقط امریکا بداند نمیتواند مشکلات را حل کند/ میخواهند  کشور را به ۱۴۰ سال قبل در دوره قاجار برگردند که به طرف خارجی امید داشت/  در عمل تبدیل به گازانبر تهدیدات دشمن برای فشار بیشتر بر مردم شده اید!

انتخابات – گروه سیاسی: نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان...

ادامه مطلب

به نسبت فرصتی که آقای رئیسی برای معرفی خود داشت رأی خوبی به دست آورد / دولت قادر به دفاع از عملکرد خود نبود و به رئیسی دروغ می بست / نیروهای انقلابی باید از سرمایه رأی ۱۶ میلیونی مراقبت کنند

به نسبت فرصتی که آقای رئیسی برای معرفی خود داشت رأی خوبی به دست آورد / دولت قادر به دفاع از عملکرد خود نبود و به رئیسی دروغ می بست / نیروهای انقلابی باید از سرمایه رأی ۱۶ میلیونی مراقبت کنند

حسین شریعتمداری در یادداشت صبح امروز خود در روزنامه کیهان به تحلیل نتایج انتخابات...

ادامه مطلب