فعالان دانشجو، طلبه و فرهنگی برای مقابله با تحجر و اسلام آمریکایی متشکل می‌شوند/ تقدیر از حسن رحیم‌پور به خاطر مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی/ ​ستاد مردمی مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی اعلام موجودیت کرد

فعالان دانشجو، طلبه و فرهنگی برای مقابله با تحجر و اسلام آمریکایی متشکل می‌شوند/ تقدیر از حسن رحیم‌پور به خاطر مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی/ ​ستاد مردمی مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی اعلام موجودیت کرد

انتخابات – گروه سیاسی: در این نشست خبری مهدی عامری دبیر جمعیت طلاب انقلاب اسلامی،...

ادامه مطلب

روزنامه اعتماد می‌گوید امام حسین دیگر اسطوره نیست، اتفاقی نمی‌افتد، اما «نه دی» به دلیل شائبه توهین به امام توقیف می‌شود/نمایندگان معتقدند مشکل ارشاد با تذکر حل نمی‌شود و منتظر استیضاح‌اند

روزنامه اعتماد می‌گوید امام حسین دیگر اسطوره نیست، اتفاقی نمی‌افتد، اما «نه دی» به دلیل شائبه توهین به امام توقیف می‌شود/نمایندگان معتقدند مشکل ارشاد با تذکر حل نمی‌شود و منتظر استیضاح‌اند

مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی با انتقاد از عملکر وزارت ارشاد، از پیگیری استیضاح...

ادامه مطلب