اخبار مرتبط با: محمدعلی ناظری

ورود مردم به عرصه‌ها الگویی برای پیشرفت و توسعه

ورود مردم به عرصه‌ها الگویی برای پیشرفت و توسعه

در کشور ما همواره در موقع انتخابات کاندیداها برنامه‌های انتخاباتی خود را که بیشتر مبتنی بر شعارهای عامه‌پسند و به اصطلاح پوپولیستی است، مطرح می‌سازند و فضای پرالتهاب انتخاباتی و سیاسی، فرصت نقد منصفانه و بررسی علمی و عملی بودن آن برنامه را می‌گیرند، اما پس از پیروزی کاندیداها در انتخابات و گذر زمان مشخص می‌شود که آن برنامه‌ها چقدر به واقعیت نزدیک و چه اندازه از شعار به دور بوده‌اند. قطعاً تلاش اکثر زمامداران که بر اساس رأی مردم به قدرت...

ادامه مطلب